تحقیق فرایند مهندسی ارزش

این تحقیق در مورد تحقیق فرایند مهندسی ارزش در ۴۶ صفحه و در قالب ورد و شامل مهندسي ارزش،مهندسی ارزش چیست،فرایند مهندسی ارزش،متدولوژي ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ مهندسي  ارزش،اجرای مهندسی ارزش و غیره می باشد.

فهرست

مقدمه  ۳

مهندسی ارزش و مراحل اجرای آن هدف مهندسی ارزش    ۴

مهندسی ارزش و مراحل اجرای آن   ۴

زمان بکارگیری مهندسی ارزش    ۵

مراحل انجام مهندسی ارزش    ۵

تعیین معیارهای ارزیابی   ۵

تعیین محدوده مطالعه  ۵

ایجاد مدلها ۶

تامین امکانات مورد نیاز تیم   ۶

مطالعه ارزش    ۶

فاز اطلاعات   ۷

پرسشهای کلیدی فاز اطلاعات عبارتند از: ۷

فاز تحلیل کارکرد  ۷

فاز خلاقیت    ۸

فاز ارزیابی   ۹

پرسش های کلیدی این فاز عبارتند از: ۹

بطور کلی این فاز شامل گام های زیر می باشد: ۱۰

فاز ارائه  ۱۰

مطالعه تکمیلی   ۱۱

تاریخچه  ۱۱

برنامه کاری   ۱۲

مهندسی ارزش روایت موفقیتها ۱۳

اجرای مهندسی ارزش    ۱۴

ارزش کالا / خدمت    ۲۰

فرآیند مهندسی ارزش : ۲۱

ضرورت پرداختن به مهندسی ارزش : ۲۳

مهندسی ارزش روشی سیستماتیک و سازمان یافته است. ۳۵

تاریخچه مهندسی ارزشی   ۳۶

مقدمه‌ای پیرامون مهندسی ارزش    ۳۶

مهندسی ارزش روایت موفقیتها ۳۷

اجرای مهندسی ارزش    ۳۹

تعاریف علمی مهندسی ارزش: ۴۳

منابع: ۴۵

 

مقدمه:

مهندسی ارزش فرآیندی برای دستیابی به بهترین نتیجه ممکن است به گونه ای که کیفیت، ایمنی، قابلیت اطمینان و قابلیت تعمیر با هر واحد پولی که هزینه می گردد، بهبود یابد. مهندسی ارزش تلاشی است سازمان یافته که کارکردها و خدمات را تحلیل می کند. در این تلاش راه و روش هایی جستجو می شوند که بتوانند کارکردهای ضروری و ویژگی های مورد نیاز محصول را همراه با سودآوری تولید آن تامین کنند. این روش فرآیندی قدرتمند، انعطاف پذیر و خلاق برای حل مساله است و می تواند برای مساله های دشوار و پیچیده راه حل های ساده و ممکن ارائه دهد و همه زیبایی اش به سادگی و قدرتمندی آن است.

انیشتین می گوید: “کسی که یک طرحی را تهیه می کند یا یک نظری را بیان می دارد نمی تواند طرح و نظر خود را خودش نقد کند، هر مساله ای باید خارج از پدیدآورنده آن نظر مورد نقد و بررسی قرار گیرد” و این چیزی است که مهندسی ارزش به دنبال آن است و تاکید می کند که باید ایده ها و دیدگاه های مختلف پیرامون یک طرح یا موضوع توسط کارشناسانی که طراح آن فکر نبوده اند مطرح گردد و کلیه جوانب امر دیده شود تا هیچ چیزی برای تصمیم گیری از نظر پنهان نماند.

مهندسی ارزش و مراحل اجرای آنهدف مهندسی ارزش

هدف اصلی در مهندسی ارزش توجه به کارکرد است، نه کیفیت و نه هزینه؛ چرا که تامین کارکرد، کاهش هزینه و حفظ و ارتقای کیفیت را خود به خود به دنبال دارد و به طور کل باید آن را ابزاری برای بهبود سطح زندگی مردم و نفع عمومی مورد توجه قرار داد.

امروزه مهندسی ارزش در حوزه های مختلف چون هوانوردی، حمل و نقل شهری و بین جاده ای، ارتباطات، خدمات عمومی شهرداری ها، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و … کاربرد داشته و نتایج قابل ملاحظه ای به بار آورده است.

ایجاد هم افزایی، بهبود ارتباطات بین تهیه کنندگان طرح، مالکیت توصیه های حاصل از کارگاه های مهندسی ارزش و قابلیت استفاده از آنه

نوشته تحقیق فرایند مهندسی ارزش اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico