پایان نامه كنترل نوار نقاله خط توليد يك كارخانه با PLC

چكيده:

لازم است قبل از شروع به بحث مختصري راجع به كل پروژه توضيحاتي را ذكر كنم. پروژه من  در اصل برنامه نويسي plcاست اما از آنجاييكه من در پروژه از قسمت الكترونيكي نيز استفاده كردم با راهنمايهاي استاد راهنما لازم دانستم كه  در مورد اين قسمت نيز در اين مستندات توضيحاتي را ذكر كنم. حال اصل موضوع از اين قرار است كه ما در كارخانه ها ديده ام كه افرادي را براي كنترل نوار نقاله گذاشته اند كه اين امر علاوه بر هزينه  هاي زياد ،خطاهاي انساني را نيز در بر دارد .اما با پيشرفت تكنولوژي ماجولهاي قابل برنامه ريزي وارد بازار صنعت شده كه از آن جمله بهترين و در دسترس ترين و با تنوع زياد را شايد بتوانplcنام برد كه اين مشكلات را حل كرد. كه ما از اين ماجولplcكه از نوع خاص آن logoاستفاده كرديم و فرماني را توسط اين ماجول به موتور نوار نقاله  مبني بر راه اندازي و كنترل  نوار نقاله  داديم. بعد از اين مرحله وارد قسمت الكترونيكي مدار شديم كه شمردن كالاها روي نوار نقاله بود كه اين كار توسط مادون قرمز و بعد خروجي مادون به ورودي avrو استفاده از كانتر  avrبراي شمردن كالاهاو سپس نمايش بررويlcdكه به قسمت خروجي avrوصل است. كه در فصل اول در مورد سخت افزارهاي بكار رفته در اين پروژه صحبت ميكنيم ودر فصل دوم در مورد نرم افزارهاي كه يكي plc و ديگري avr  است بحث خواهيم كرد لازم به ذكر است در پايان هر فصل اهداف كلي به عنوان خلاصه فصل بيان شده است.

PLC:

PLC مخف Programable logic contorerl به معنی برنامه کنترل منطقی می باشد که برنامه نوشته شده توسط کامپيوتر را از کامپيوتر به کنتاکتور ها يا رله ها توسط مدار رابط يا اينتر فيس انتقال ميدهد و طبق برنامه ذکر شده دستگاه ها را راه اندازی و کنترل می نماييد. امروزه استفاده از PLC در صنايع و کارخانه ها رو به افزايش است و بايستی برقکاران صنعتی طرز استفاده از آن را بدانند.PLC هايی مورد آموزش مربوط به شرکت زيمنس می باشند.

شماي كلي  PLCها:

فهرست مطالب:

        چكيده……………………………………………………………………………………………………….. ۶  

        نماي شماتيك  از برد الكترونيكي……………………………………………………………………..۷

       نماي اصلي برد(قسمت الكترونيك)…………………………………………………………………….۸

      نماي كلي پروژه…………………………………………………………………………………………….۹           

فصل اول :سخت افزار………………………………………………………………………………………….  ۱۱

Plc1-1         …………………………………………………………………………………………………….۱۲

۱-۲       موتور گيربكسي  .………………………………………………………………………………………..۴۰

۱-۳       سنسور مادون قرمز………………………………………………………………………………………..۴۶

۱-۴       ميكرو كنترلر ……………………………………………………………………………………………..۵۱  

Lcd1-5      ……………………………………………………………………………………………………….۶۰

۱-۶      خلاصه فصل..………………………………………………………………………………………………۶۵

فصل دوم: نرم افزار……………………………………………………………………………………………….۶۶

۲-۱          برنامه plc  ………………………………………………………………………………………….. ۶۷

۲-۲         برنامهAVR.……………………………………………………………………………………………70

۲-۳        خلاصه فصل.…………………………………………………………………………………………... ۷۳

منابع…………………………………………………………………………………………………………………..

پایان نامه كنترل نوار نقاله خط توليد يك كارخانه با PLC

نوشته پایان نامه كنترل نوار نقاله خط توليد يك كارخانه با PLC اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico