پایان نامه ارشد بررسی امتداد منظر روز در شب

عنوان پایان نامه:بررسی امتداد منظر روز در شب (نمونه موردی: بلوار معلم بجنورد، حدفاصل فلکه امام رضا تا خرمشهر)

از آنجا که کار و فعالیت شبانه به قسمتی از زندگی شهری تبدیل شده است. شکل گیری جوامع انسانی در پی خود روابط انسانی و فعالیت های گروهی را به همراه داشته است. زندگی شبانه نمونه ای از این فعالیت هاست که به همراه خود واژگان جدیدی از قبیل “منظر شبانه” را به همراه آورده است. منظر شبانه که زیر مجموعه ای از زندگی شبانه را تشکیل می دهد کیفیتی قابل کنترل است که تاثیر بسزایی در فهم کلی شهروندان از شهر را دارد و موجب شکل گیری یک جامعه پایدار می گردد. در نتیجه توجه به منظر شبانه ی شهرها امری ضروری و مستلزم برنامه ریزی دقیق می باشد.

بلوار معلم که بعنوان یکی از ورودی های شهر بجنورد محسوب می شود؛ دارای پتانسیل های بالقوه ی ارزشمند زیادی از جمله وجود پارک ها و فضاهای سبز متعدد می باشد این محدوده به جهت وجود فضای سبز غنی، دارای منظر دلپذیری در روز می باشد، ولی در شب دارای کاستی ها و ضعف هایی است که مانع حضور فعال افراد در این فضاها می شود.

هدف این پژوهش جبران ضعف فضاهای شهری درشب، پیوند فعالیت های شبانه در ادامه ی روز و در نتیجه اعتدال بخشیدن به شهر می باشد. در پایان علاوه بر اخذ نتایج، پیشنهادات و راهکارهایی جهت افزایش کیفیت کارکردی و کالبدی محدوده، در شب و تطبیق نقشه ذهنی شهروندان از محدوده در روز و شب، که باعث تحقق یک اجتماع پایدار می گردد ارائه شده است.

نوشته پایان نامه ارشد بررسی امتداد منظر روز در شب اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico