طرح درس روزانه انگليسي سوم راهنمايي

پرسشهاي شناختي سطح پايين

 پرسشهاي تعارفي و درخواستي :

۱- مي شود لطفاً سكوت كنيد ؟

۲- مي شود سؤالهايتان را آخر درس بپرسيد ؟

 پرسشهاي فصيح و بيغ

۱- خوب ، حالا اصول مهم انجام يك آزمايشچيست ؟ ( و معلم پاسخ مي گويد .)

۲- و اما ، كشور ژاپن در كدام قاره واقع شده است ؟ ( و معلم پاسخ مي گويد .)

 پرسشهاي يادآور

۱- آيا تهران پايتخت ايران است ؟

۲- آيا لندن پايتخت فرانسه است ؟

 پرسشهاي ادراكي

۱- جمله ( There is some water in the glass )  را با How much سؤالي كن ؟

۲- Should  را در جمله ( I go to school )  به كار ببريد ؟

طرح درس روزانه انگليسي سوم راهنمايي

نوشته طرح درس روزانه انگليسي سوم راهنمايي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico