کتاب راهنمای کاربردی مکمل‌های ورزشی

بی شک درک دقیق آثار فعالیت بدنی و عوامل مرتبط،مستلزم آگاهی و شناخت همه جانبه است که بخشی از آن به علوم بیوشیمی و تغذیه مربوط می شود.همین موضوع سبب شده که آشنایی با موضوعات متنوع این علوم برای دانشجویان و کارگزاران علوم ورزشی ضروری تلقی شود. از سوی دیگر،درخواست فزاینده ورزشکاران و مربیان برای دسترسی به موفقیت های بیشتر شبب شده که با بهره گیری از تازه های علوم پزشکی و فناوری دارویی به آزمایش،تولید و ارائه انواع مکمل های ورزشی اقدام شود. در همین راستا، در بیشتر محافل ورزشی از کارکردهای این مکمل ها بر ویژگی های جسمانی و روانی ورزشکاران سخن گفته می شود که از چند جنبه حائز اهمیت است. اول اینکه مرز واقعیت و خیال در آشفته بازار درخواست فزاینده ورزشکاران و مربیان روشن نیست و کم نیستند مواردی که در مورد آثار آنها به اغراق و افراط سخن رانده می شود و دوم اینکه،تعدادی از همین محصولات نه تنها مفید نیستند،بلکه آثار ناگواری بر سلامتی ورزشکاران دارند و چه بسا در فهرست داروها و کمک های نیروافزای غیر مجاز قرار می گیرند.

کتاب راهنمای کاربردی مکمل‌های ورزشی بر همین مبنا در سال ۲۰۱۳ توسط دو مولف صاحب نظر در حوزه ی تغذیه و عملکرد ورزشی تالیف شده و نویسندگان در مباحث آن تلاش کرده اند تا با بهره گیری از جدیدترین یافته های علمی به بررسی انواع مکمل های ورزشی و کاربرد آنها در ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی بپردازند.

 

نام نویسنده : کیمبرلی مولر جاش هینگست

ترجمه : دکتر فرهاد رحمانی‌نیا مهدی قلی‌زاده

 

 

نوشته کتاب راهنمای کاربردی مکمل‌های ورزشی اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود فایل