طرح درس روزانه بخوانیم سوم ابتدایی

                                                         به نام خداوند بخشنده مهربان

نام كتاب : بخوانيم پایه سوم  موضوع :اهمیت فداکاری       

تهیه و تنظیم : نیره نیکخو                     دبستان لاله های انقلاب ۲

اهداف کلی :

۱٫      تقویت روحیه فداکاری و ایثار 

۲٫      تقویت مهارت های چهارگانه زبان آموزی

۳٫      پرورش روحیه تفکر و خلاقیت

۴٫      گسترش فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی

۵٫     تقویت مهارت برقراری ارتباط اجتماعی

اهداف رفتاری  (دانش آموزان پس از پایان درس بتوانند )

۱٫      در  فعالیت های گروهی شرکت کرده درباره درس نظر دهند..(تقویت روحیه اعتماد به نفس )

۲٫      به سؤالات مطر ح شده درس با دقت پاسخ های مناسب دهند.(پرورش تفکر خلاق )

۳٫      نام تعدادی از افراد فداکار منطقه ی خود را فهرست کنند (آشنایی با افراد فداکار)

۴٫      نمونه ای از کارهای فداکارانه ی خود و یا اطرافیان را بیان کنند .

۵٫      برای قدردانی از شهدا و انسانهای بزرگ دو جمله مناسب بنویسند .

۶٫       با ذکر دو مثال اهمیت و ارزش فداکاری نسبت به هم نوعان خود را بیان کنند .

۷٫      با کامل کردن یک جمله کاربرد استفاده از بدل را نشان دهند . (اشنایی با بدل و کاربرد آن در جمله )

۸٫      برای هر کلمه واژه ی مترادفی را  ذکر کنند (گسترش واژگان )

۹٫      کلمات نامرتب را در قالب یک جمله ی مناسب مرتب کنند.(مهارت دسته بندی کلمات )  

۱۰٫  با توجه به تصویر دو جمله مرتبط با آن بنویسند . (تصویر خوانی )

طرح درس روزانه بخوانیم سوم ابتدایی

نوشته طرح درس روزانه بخوانیم سوم ابتدایی اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico