طرح درس روزانه ریاضی ابتدایی معرفی کسر متعارفی

موضوع : طرح درس روزانه ریاضی

عنوان – مفهوم کسر متعارفی

مدت جلسه – یک جلسه ۴۵ دقیقه ای

مقطع : ابتدایی

آموزشگاه : شهید تیمسار قرنی

کد پرسنلی : ۲۱۰۹۵۳۰۱

کد ملی :۰۴۲۰۰۴۵۶۰۰

موضوع یاد آوری مفهوم کسر متعارفی

ایجاد انگیزه :

ابتدا برای ایجاد انگیزه معلم با ظرفی که در آن چیزهای مختلفی از جمله نان شیرین –  سیب – پرتقال و … قرار دارد وارد می شود . بچه ها تعجب می کنند زنگ ریاضی است و خانم می خواهد از ما پذیرایی کند .

یکی از بچه ها سؤال می کند خانم مگر چه خبر شده ؟

معلم جواب می دهد هیچ خبری نشده فقط می خواهم به شما درس جدید ریاضی را بدهم .

ارزشیابی مقدماتی

اما اول باید چند تا از شما بیایید پای تخته تا مروری بر درس گذشته داشته باشیم .

طرح درس روزانه ریاضی ابتدایی معرفی کسر متعارفی

نوشته طرح درس روزانه ریاضی ابتدایی معرفی کسر متعارفی اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico