طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی

هدف کلی : آشنایی فراگیران با دانش آموزان با خواندن ساعت

 

اهداف جزئی :

۱- آشنایی دانش آموزان با نحوه ی عمل کردن ئر هنگام خواندن ساعت

۲- آشنایی دانش آمزان با چگونگی خواندن عقربه های ساعت شمار

۳- آشنایی دانش آموزان با چکونگی خواندن عقربه های دقیقه و ثانیه شمار

۴- آ شنایی دانش آموزان با تغییر کردن ساعت در بعداز ظهر

هدفهای رفتاری :

۱- نحوه خواندن ساعت را برای دوستانش توضیح دهد (دانشی )

۲- عقربه های ساعت شمار و ثانیه شمار رااز یکدیگر تفکیک کند . (دانشی )

۳- مثالی از ساعت مطرح کند و بتواند آن را بخواند . (مهارتی )

۴- بتواند ساعت را به زبان ریاضی بنویسد . (مهارتی )

۵- علاقه زیادی به خواندن ساعت پیدا کند . (نگرشی )

۶- مراحل کار خواندن ساعت را دنبال کند . (نگرشی )

مدل کلاس : شکل Uو یا سنتی . تشکیل گرو ههای ۳تا۴ نفری

وسایل مورد نیاز :

چند ساعت دیواری –ساعت های مقوایی . و کتاب درسی .

ایجاد انگیزه :

معلم در حالی که ساعت در دست دارد وارد کلاس می شود و ساعت رابه دیوار نصب می کند و سپس سوالاتی را در مورد ساعت و کاربرد آن در زندگی روزمره از دانش آموزان می پرسد .

ارزشیابی ورودی :

– برای این درس دانستن ترتیب اعداد به ترتیب نام بردن یا نوشتن آنها کفایت می کند

– اعداد ۱ راتا ۲۴ را بنویسید .

– اعداد ۱ تا ۱۶ را ۵ت ۵ تا بنویسید.

– اعداد ۱ تا ۶۰ را ۱۵ تا ۱۵ تا بنویسید .

ارایه ی درس :

مرحله اول : آموزگار قاعده گویی می کند

قاعده اول : در ساعت که همه شماتا به حال آن را دیده اید ۳ عقربه وجود دارد .

۱ –عقربه ی ساعت شما ر یعنی عقربه ای که اندازه آناز همه عقربه ها ی دیگر کوچکتر است .

۲ –عقربه ی دقیقه شما ر که اندازه آن بزرگتر از عقربه یساعت شمار است .

۳- آخرین عقربه که ثانیه شمار نام دارد ئ باریک ترین آنها است .

معلم در این مرحله دانش آموزان را با عقربه های ساعت آشنا می کند وبه وسیله نشان دادن عقربه های مختلف دانش آموزان را به درس علاقمند می سازد و همچنین به آنها می گوید که فعلا با عقربه های ثانیه شمار کاری نداریم و در سال های بعد بیشتر با آنها آشنا می شویم .

قاعده دوم : عقربه ی ساعت شمار از عدد ۱ یعنی ساعت ۱ تا عدد ۲۴ یعنی ساعت ۲۴ را نشان می دهد . همان طور که مادر طول یک شبانه روز ۲۴ساعت داریم .

طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی

نوشته طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico